Автоматизація протипожежного захисту

Диспетчеризація (центральний пункт управління) системами протипожежного захисту та автоматизація систем протипожежного захисту забезпечує контроль, сигналізацію і електрокерування роботою систем згідно з вимогами розділу 5 цих будівельних норм.

Центральний пункт управління (ЦПУ) повинен розміщуватись у приміщенні пожежного поста.

  • інтеграцію автоматичних систем протипожежного захисту і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі;

  • графічне та текстове відображення інформації стану та зміни режимів роботи систем СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі, згідно з переліком обов’язкових вимог;

  • дистанційне управління та моніторинг щодо всіх необхідних функцій СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі;

  • документування і реєстрування усіх подій та ситуацій, які виникають в СПЗ;

  • розмежування доступу до програмних комплексів як мінімум на три рівні:
-оперативно-черговий персонал;
-обслуговуючий персонал;
-адміністратор системи

ЦПУ систем протипожежного захисту повинен забезпечувати:

НАСЛІДНІСТЬ РОБОТ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОТИПОЖЕЖНИХ СИСТЕМ: